eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 855

NGC 855
Objekt NGC 855 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 855 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: E6 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.60'x1.0'
veľkosť: V=12.6m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h14m3.7s; Dec= 27°52'40"
RedShift (z): 0.001975
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 855: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 855 : PGC 8557, UGC 1718, MCG 5-6-16, CGCG 504-35, KUG 0211+276, IRAS 02111+2738

Blízke objekty: NGC 853, NGC 854, NGC 856, NGC 857

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.