eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 874

NGC 874
Voorwerp NGC 874 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 874 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: Sab -
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.5'
omvang: V=14.2m; B=15.0m
De helderheid van het oppervlak: 13.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h16m2.1s; Dec= -23°18'21"
roodverschuiving (z): 0.040228
De afstand van de zon tot NGC 874: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 169.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 874 : PGC 8663, ESO 478-18, MCG -4-6-19

Objecten in de buurt: NGC 872, NGC 873, NGC 875, NGC 876

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.