eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 876

NGC 876
Objekt NGC 876 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 876 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.4'
magnitud: V=14.7m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 14.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h17m53.2s; Dec= 14°31'16"
rödförskjutning (z): 0.012876
Avståndet från solen till NGC 876: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 876 : PGC 8770, UGC 1766, MCG 2-6-57

Närliggande objekt: NGC 874, NGC 875, NGC 877, NGC 878

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.