eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 902

NGC 902
Objekt NGC 902 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 902 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.5'
magnitud: V=14.0m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h22m21.8s; Dec= -16°40'44"
rödförskjutning (z): 0.022532
Avståndet från solen till NGC 902: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 95.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 902 : PGC 9021, MCG -3-7-5

Närliggande objekt: NGC 900, NGC 901, NGC 903, NGC 904

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.