eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 91

NGC 91
Voorwerp NGC 91 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 91 - enkele ster in het sterrenbeeld Andromedae
Type: * -
omvang: B=15.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h21m51.7s; Dec= 22°22'8"

Objecten in de buurt: NGC 89, NGC 90, NGC 92, NGC 93

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.