eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 938

NGC 938
objekt NGC 938 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 938 - galakse i stjernebildet Arietis
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x1.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.4m; B=13.4m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t28m33.5s; Dec= 20°17'2"
Rødforskyvning (z): 0.013736
Avstand fra solen til NGC 938: basert på redshiftverdien (z) - 58.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 938 : PGC 9423, UGC 1947, MCG 3-7-17, CGCG 462-17

Naboobjekter: NGC 936, NGC 937, NGC 939, NGC 940

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.