eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 94-1

NGC 94-1
Objekt NGC 94-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 94-1 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=14.6m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 11.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h22m13.6s; Dec= 22°29'0"
rödförskjutning (z): 0.019604
Avståndet från solen till NGC 94-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 82.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 94-1 : PGC 1423, CGCG 479-17

Närliggande objekt: NGC 93, NGC 94-2, NGC 95, NGC 96

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.