eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 971

NGC 971
objekt NGC 971 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 971 - enslig stjerne i stjernebildet Trianguli
Typen: * -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t34m15.7s; Dec= 32°58'45"

Naboobjekter: NGC 969, NGC 970, NGC 972, NGC 973

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.