eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 989

NGC 989
Objekt NGC 989 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 989 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h33m46s; Dec= -16°30'41"
rödförskjutning (z): 0.025137
Avståndet från solen till NGC 989: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 106.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 989 : PGC 9762, MCG -3-7-34, NPM1G -16.0099

Närliggande objekt: NGC 987, NGC 988, NGC 990, NGC 991

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.