eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 4146

IC 4146
Objekt IC 4146 sa nachádza presne v strede obrazu.

IC 4146 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.20'x0.2'
veľkosť: V=15.2m; B=16.2m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h4m10.3s; Dec= 19°16'41"
RedShift (z): 0.058752
Vzdialenosť od Slnka až po IC 4146: na základe množstva červeného posunu (z) - 248.2 Mpc;

Blízke objekty: IC 4144, IC 4145, IC 4147, IC 4148

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.