eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 4146

IC 4146
Objekt IC 4146 ligger precis i mitten av bilden.

IC 4146 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.20'x0.2'
magnitud: V=15.2m; B=16.2m
Ytans ljusstyrka: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h4m10.3s; Dec= 19°16'41"
rödförskjutning (z): 0.058752
Avståndet från solen till IC 4146: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 248.2 Mpc;

Närliggande objekt: IC 4144, IC 4145, IC 4147, IC 4148

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.