eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1011

NGC 1011
Objekt NGC 1011 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1011 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=14.3m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h37m38.8s; Dec= -11°0'18"
rödförskjutning (z): 0.015858
Avståndet från solen till NGC 1011: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1011 : PGC 9955, MCG -2-7-45, NPM1G -11.0096

Närliggande objekt: NGC 1009, NGC 1010, NGC 1012, NGC 1013

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.