eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1011

NGC 1011
Objekt NGC 1011 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1011 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.3m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h37m38.8s; Dec= -11°0'18"
RedShift (z): 0.015858
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1011: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1011 : PGC 9955, MCG -2-7-45, NPM1G -11.0096

Blízke objekty: NGC 1009, NGC 1010, NGC 1012, NGC 1013

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.