eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1012

NGC 1012
Objekt NGC 1012 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1012 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x1.1'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h39m14.7s; Dec= 30°9'5"
RedShift (z): 0.003292
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1012: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1012 : PGC 10051, UGC 2141, MCG 5-7-27, CGCG 505-30, KUG 0236+299, IRAS 02362+2956

Blízke objekty: NGC 1010, NGC 1011, NGC 1013, NGC 1014

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.