eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1014

NGC 1014
Objekt NGC 1014 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1014 - dvě hvězdy v souhvězdí Ceti
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h38m0.8s; Dec= -9°34'19"

Nedaleko objekty: NGC 1012, NGC 1013, NGC 1015, NGC 1016

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.