eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1014

NGC 1014
Obiekt NGC 1014 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1014 - dwie gwiazdki w konstelacji Wieloryb
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h38m0.8s; Dec= -9°34'19"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1012, NGC 1013, NGC 1015, NGC 1016

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.