eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1015

NGC 1015
Objekt NGC 1015 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1015 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.7'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h38m11.6s; Dec= -1°19'6"
RedShift (z): 0.008770
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1015: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1015 : PGC 9988, UGC 2124, MCG 0-7-66, CGCG 388-75

Blízke objekty: NGC 1013, NGC 1014, NGC 1016, NGC 1017

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.