eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1015

NGC 1015
Objekt NGC 1015 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1015 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.7'
magnitud: V=12.1m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h38m11.6s; Dec= -1°19'6"
rödförskjutning (z): 0.008770
Avståndet från solen till NGC 1015: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 37.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1015 : PGC 9988, UGC 2124, MCG 0-7-66, CGCG 388-75

Närliggande objekt: NGC 1013, NGC 1014, NGC 1016, NGC 1017

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.