eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1017

NGC 1017
Objekt NGC 1017 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1017 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Im - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.6'
magnitud: V=14.4m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h37m49.9s; Dec= -11°0'38"
rödförskjutning (z): 0.016265
Avståndet från solen till NGC 1017: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 68.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1017 : PGC 9964, MCG -2-7-47, KUG 0235-112B

Närliggande objekt: NGC 1015, NGC 1016, NGC 1018, NGC 1019

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.