eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1018

NGC 1018
Objekt NGC 1018 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1018 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.6'
magnitud: V=14.8m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h38m10.3s; Dec= -9°32'39"
rödförskjutning (z): 0.044134
Avståndet från solen till NGC 1018: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 186.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1018 : PGC 9986, MCG -2-7-48

Närliggande objekt: NGC 1016, NGC 1017, NGC 1019, NGC 1020

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.