eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1045

NGC 1045
objekt NGC 1045 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1045 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x1.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.4m; B=13.4m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t40m29.1s; Dec= -11°16'40"
Rødforskyvning (z): 0.015497
Avstand fra solen til NGC 1045: basert på redshiftverdien (z) - 65.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1045 : PGC 10129, MCG -2-7-59

Naboobjekter: NGC 1043, NGC 1044, NGC 1046, NGC 1047

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.