eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1058

NGC 1058
Objekt NGC 1058 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1058 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x2.5'
veľkosť: V=11.2m; B=11.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h43m29.9s; Dec= 37°20'29"
RedShift (z): 0.001728
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1058: na základe množstva červeného posunu (z) - 7.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1058 : PGC 10314, UGC 2193, MCG 6-7-1, CGCG 524-5, IRAS 02403+3707, CGCG 523-96, KUG 0240+371

Blízke objekty: NGC 1056, NGC 1057, NGC 1059, NGC 1060

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.