eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 106

NGC 106
objekt NGC 106 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 106 - galakse i stjernebildet Piscium
Typen: Scd -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.7m; B=14.4m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t24m43.7s; Dec= -5°8'56"
Rødforskyvning (z): 0.020211
Avstand fra solen til NGC 106: basert på redshiftverdien (z) - 85.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 106 : PGC 1551

Naboobjekter: NGC 104, NGC 105, NGC 107, NGC 108

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.