eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 107

NGC 107
objekt NGC 107 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 107 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: Sbc -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.2m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t25m42.1s; Dec= -8°17'0"
Rødforskyvning (z): 0.020978
Avstand fra solen til NGC 107: basert på redshiftverdien (z) - 88.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 107 : PGC 1606, MCG -2-2-14

Naboobjekter: NGC 105, NGC 106, NGC 108, NGC 109

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.