eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1065

NGC 1065
Objekt NGC 1065 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1065 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=14.1m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h42m6.2s; Dec= -15°5'30"
rödförskjutning (z): 0.024674
Avståndet från solen till NGC 1065: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 104.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1065 : PGC 10228, MCG -3-7-59, NPM1G -15.0142

Närliggande objekt: NGC 1063, NGC 1064, NGC 1066, NGC 1067

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.