eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1094

NGC 1094
Objekt NGC 1094 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1094 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=12.5m; B=13.3m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h47m27.8s; Dec= -0°17'7"
RedShift (z): 0.021562
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1094: na základe množstva červeného posunu (z) - 91.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1094 : PGC 10559, UGC 2262, MCG 0-8-15, CGCG 389-16, IRAS 02449-0029

Blízke objekty: NGC 1092, NGC 1093, NGC 1095, NGC 1096

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.