eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1096

NGC 1096
Objekt NGC 1096 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1096 - galax i stjärnbild Horologii
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.8'
magnitud: V=12.8m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h43m49.3s; Dec= -59°54'50"
rödförskjutning (z): 0.021625
Avståndet från solen till NGC 1096: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 91.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1096 : PGC 10336, ESO 115-28, AM 0242-600, IRAS 02425-6007

Närliggande objekt: NGC 1094, NGC 1095, NGC 1097A, NGC 1097

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.