eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1097A

NGC 1097A
objekt NGC 1097A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1097A - galakse i stjernebildet Fornacis
Typen: E4 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t46m9.9s; Dec= -30°13'43"
Rødforskyvning (z): 0.004563
Avstand fra solen til NGC 1097A: basert på redshiftverdien (z) - 19.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1097A : PGC 10479, ESO 416-19, MCG -5-7-22

Naboobjekter: NGC 1095, NGC 1096, NGC 1097, NGC 1098

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.