eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1098

NGC 1098
Objekt NGC 1098 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1098 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.3'
magnitud: V=12.6m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h44m53.6s; Dec= -17°39'34"
rödförskjutning (z): 0.024861
Avståndet från solen till NGC 1098: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 105.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1098 : PGC 10403, ESO 546-14, MCG -3-8-8, HCG 21C, NPM1G -17.0106

Närliggande objekt: NGC 1097A, NGC 1097, NGC 1099, NGC 1100

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.