eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1098

NGC 1098
Objekt NGC 1098 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1098 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.70'x1.3'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h44m53.6s; Dec= -17°39'34"
RedShift (z): 0.024861
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1098: na základe množstva červeného posunu (z) - 105.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1098 : PGC 10403, ESO 546-14, MCG -3-8-8, HCG 21C, NPM1G -17.0106

Blízke objekty: NGC 1097A, NGC 1097, NGC 1099, NGC 1100

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.