eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1097

NGC 1097
Objekt NGC 1097 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1097 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 9.40'x6.6'
veľkosť: V=9.5m; B=10.2m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h46m19.5s; Dec= -30°16'32"
RedShift (z): 0.004240
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1097: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1097 : PGC 10488, ESO 416-20, MCG -5-7-24, UGCA 41, IRAS 02441-3029, Arp 77, AM 0244-302

Blízke objekty: NGC 1096, NGC 1097A, NGC 1098, NGC 1099

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.