eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1106

NGC 1106
Objekt NGC 1106 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1106 - galax i stjärnbild Persei
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=12.3m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h50m40.5s; Dec= 41°40'20"
rödförskjutning (z): 0.014467
Avståndet från solen till NGC 1106: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1106 : PGC 10792, UGC 2322, MCG 7-6-76, CGCG 539-112, IRAS 02474+4127

Närliggande objekt: NGC 1104, NGC 1105, NGC 1107, NGC 1108

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.