eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1108

NGC 1108
Objekt NGC 1108 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1108 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.4'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h48m38.5s; Dec= -7°57'2"
rödförskjutning (z): 0.031069
Avståndet från solen till NGC 1108: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 131.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1108 : PGC 10633

Närliggande objekt: NGC 1106, NGC 1107, NGC 1109, NGC 1110

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.