eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1108

NGC 1108
objekt NGC 1108 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1108 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t48m38.5s; Dec= -7°57'2"
Rødforskyvning (z): 0.031069
Avstand fra solen til NGC 1108: basert på redshiftverdien (z) - 131.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1108 : PGC 10633

Naboobjekter: NGC 1106, NGC 1107, NGC 1109, NGC 1110

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.