eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1108

NGC 1108
Obiekt NGC 1108 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1108 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: E-S0 -
Wymiary kątowe: 0.80'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=13.9m; B=14.9m
Jasność powierzchni: 12.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h48m38.5s; Dec= -7°57'2"
Redshift (z): 0.031069
Odległość od Słońca do NGC 1108: w oparciu o wartość redshift (z) - 131.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1108 : PGC 10633

Sąsiadujące obiekty: NGC 1106, NGC 1107, NGC 1109, NGC 1110

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.