eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1109

NGC 1109
Obiekt NGC 1109 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1109 - galaktyka w konstelacji Baran
Тип: C -
Wymiary kątowe: 0.60'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.4m; B=15.4m
Jasność powierzchni: 13.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h47m43.5s; Dec= 13°15'20"
Redshift (z): 0.029687
Odległość od Słońca do NGC 1109: w oparciu o wartość redshift (z) - 125.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1109 : PGC 10573, IC 1846, UGC 2265, MCG 2-8-6, CGCG 440-8

Sąsiadujące obiekty: NGC 1107, NGC 1108, NGC 1110, NGC 1111

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.