eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1109

NGC 1109
Voorwerp NGC 1109 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1109 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Arietis
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.5'
omvang: V=14.4m; B=15.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h47m43.5s; Dec= 13°15'20"
roodverschuiving (z): 0.029687
De afstand van de zon tot NGC 1109: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 125.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1109 : PGC 10573, IC 1846, UGC 2265, MCG 2-8-6, CGCG 440-8

Objecten in de buurt: NGC 1107, NGC 1108, NGC 1110, NGC 1111

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.