eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1108

NGC 1108
Voorwerp NGC 1108 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1108 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.4'
omvang: V=13.9m; B=14.9m
De helderheid van het oppervlak: 12.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h48m38.5s; Dec= -7°57'2"
roodverschuiving (z): 0.031069
De afstand van de zon tot NGC 1108: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 131.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1108 : PGC 10633

Objecten in de buurt: NGC 1106, NGC 1107, NGC 1109, NGC 1110

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.