eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 112

NGC 112
Objekt NGC 112 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 112 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.5'
magnitud: V=13.6m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h26m48.8s; Dec= 31°42'10"
rödförskjutning (z): 0.020968
Avståndet från solen till NGC 112: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 88.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 112 : PGC 1654, UGC 255, MCG 5-2-13, CGCG 500-21, KAZ 24, IRAS 00241+3125

Närliggande objekt: NGC 110, NGC 111, NGC 113, NGC 114

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.