eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1131

NGC 1131
objekt NGC 1131 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1131 - galakse i stjernebildet Persei
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.6m; B=15.6m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t54m34s; Dec= 41°33'33"
Rødforskyvning (z): 0.017882
Avstand fra solen til NGC 1131: basert på redshiftverdien (z) - 75.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1131 : PGC 10964, MCG 7-7-5, CGCG 539-125, CGCG 540-7, 5ZW 286

Naboobjekter: NGC 1129, NGC 1130, NGC 1132, NGC 1133

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.