eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1130

NGC 1130
objekt NGC 1130 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1130 - galakse i stjernebildet Persei
Typen: C -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.1m; B=16.1m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t54m24.5s; Dec= 41°36'22"
Rødforskyvning (z): 0.020447
Avstand fra solen til NGC 1130: basert på redshiftverdien (z) - 86.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1130 : PGC 10951, MCG 7-7-2, CGCG 539-122, CGCG 540-4

Naboobjekter: NGC 1128-2, NGC 1129, NGC 1131, NGC 1132

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.