eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1130

NGC 1130
Voorwerp NGC 1130 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1130 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Persei
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.3'
omvang: V=15.1m; B=16.1m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h54m24.5s; Dec= 41°36'22"
roodverschuiving (z): 0.020447
De afstand van de zon tot NGC 1130: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 86.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1130 : PGC 10951, MCG 7-7-2, CGCG 539-122, CGCG 540-4

Objecten in de buurt: NGC 1128-2, NGC 1129, NGC 1131, NGC 1132

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.