eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1141

NGC 1141
Objekt NGC 1141 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1141 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Ring A -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h55m9.7s; Dec= -0°10'41"
RedShift (z): 0.028216
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1141: na základe množstva červeného posunu (z) - 119.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1141 : PGC 11007, NGC 1143, UGC 2388, MCG 0-8-47, CGCG 389-46, VV 331, Arp 118, KCPG 83A

Blízke objekty: NGC 1139, NGC 1140, NGC 1142, NGC 1143

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.