eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1142

NGC 1142
Objekt NGC 1142 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1142 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Ring B -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.5'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h55m12.2s; Dec= -0°11'2"
RedShift (z): 0.028847
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1142: na základe množstva červeného posunu (z) - 121.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1142 : PGC 11012, NGC 1144, UGC 2389, MCG 0-8-48, IRAS 02526-0023, VV 331, Arp 118, KCPG 83B, CGCG 398-46

Blízke objekty: NGC 1140, NGC 1141, NGC 1143, NGC 1144

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.