eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1157

NGC 1157
Objekt NGC 1157 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1157 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h58m6.6s; Dec= -15°7'5"
rödförskjutning (z): 0.029544
Avståndet från solen till NGC 1157: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 124.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1157 : PGC 11218

Närliggande objekt: NGC 1155, NGC 1156, NGC 1158, NGC 1159

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.