eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1156

NGC 1156
Objekt NGC 1156 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1156 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 2.60'x1.7'
magnitud: V=11.7m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h59m42.1s; Dec= 25°14'14"
rödförskjutning (z): 0.001251
Avståndet från solen till NGC 1156: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 5.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1156 : PGC 11329, UGC 2455, MCG 4-8-6, CGCG 485-6, KARA 121, VV 531, IRAS 02567+2502

Närliggande objekt: NGC 1154, NGC 1155, NGC 1157, NGC 1158

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.