eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1156

NGC 1156
Objekt NGC 1156 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1156 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: IBm - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 2.60'x1.7'
veľkosť: V=11.7m; B=12.3m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h59m42.1s; Dec= 25°14'14"
RedShift (z): 0.001251
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1156: na základe množstva červeného posunu (z) - 5.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1156 : PGC 11329, UGC 2455, MCG 4-8-6, CGCG 485-6, KARA 121, VV 531, IRAS 02567+2502

Blízke objekty: NGC 1154, NGC 1155, NGC 1157, NGC 1158

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.