eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1162

NGC 1162
Voorwerp NGC 1162 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1162 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.40'x1.4'
omvang: V=12.5m; B=13.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h58m55.9s; Dec= -12°23'54"
roodverschuiving (z): 0.013139
De afstand van de zon tot NGC 1162: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 55.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1162 : PGC 11274, MCG -2-8-36

Objecten in de buurt: NGC 1160, NGC 1161, NGC 1163, NGC 1164

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.