eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1173

NGC 1173
Objekt NGC 1173 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1173 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Persei
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h3m57.7s; Dec= 42°23'1"

Nedaleko objekty: NGC 1171, NGC 1172, NGC 1174, NGC 1175

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.