eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1173

NGC 1173
Obiekt NGC 1173 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1173 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Perseusz
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h3m57.7s; Dec= 42°23'1"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1171, NGC 1172, NGC 1174, NGC 1175

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.